Metsätalous Murtolassa

Metsäntyöt on myös tärkeä elinkeino. Metsätaloussuunnitelma on viimeksi laadittu vuonna 2010 ja on voimassa 2020 asti. Metsätöissä käytössä on Keslan metsäkuormain. Metsä töitä tehdään hankintana ja pystykauppoina. Metsäpohjat ovat pääosin tasaista ja kivetöntä lehtomaista kangasta ja tuoretta kangasta. Taimikkoja ja nuortakasvatusmetsää on noin 29% ja varttunutta ja uudiskypsää metsää 81%. Tässä suhteessa metsissä olisi parannettavaa. Metsässä on myös 1ha alalta rehevää lehtoa, joka on suojelukohteena. Metsälannoitusta on suoritettu vuodesta 1961 lähtien. Turvemailla yleensä lannoituksen syy on ollut kalinpuute. Tämän huomaa jos, kuusenneulaset ovat keltaisia. Lannoitus on suoritettu pääosin itse, mutta myös lentolannoitusta on käytetty.